Apie advokatą

Šarūnas Jazukevičius yra advokatas, kuriam rūpi klientų lūkesčių pateisinimas, aukščiausia paslaugų kokybė ir įmanomai palankiausi rezultatai. Per savo profesinį teisininko kelią advokatas įgijo daug vertingos ir neįkainojamos patirties, dirbdamas valstybės vykdomosios, teisminės ir įstatymų leidžiamosios valdžios institucijose. Dirbdamas šiose institucijose, advokatas atstovavo valstybės interesus teismuose, ruošė aukščiausiosios instancijos teismo sprendimų projektus, rengė išvadas dėl įstatymų projektų, dalyvavo įstatymų projektų rengimo grupėse, atstovavo Lietuvos Respublikos Seimo interesus Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme. Teikė teisines paslaugas privatiems asmenims pačiais įvairiausiais ir sudėtingiausiais klausimais. Ši profesinė patirtis leidžia advokatui pasiūlyti savo klientams aukščiausios kokybės teisines paslaugas.

Išsilavinimas 

2005 m. Mykolo Romerio universitete įgijo teisės bakalauro laipsnį. 

2007 m. Mykolo Romerio universitete įgijo finansų teisės magistro laipsnį. 

Taip pat studijavo ekonomiką Vilniaus universitete.

Profesinė patirtis

2006-2010 m. dirbo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Teisės departamente vyriausiuoju specialistu. Ruošė centrinio mokesčių administratoriaus sprendimus mokestiniuose ginčuose, atstovavo inspekciją teismuose daugiau nei 250 mokestinių ginčų bylų, taip pat vedė seminarus inspektoriams apie teismų praktiką mokestinių ginčų bylose.

2010-2011 m. dirbo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme konsultantu, vyriausiuoju konsultantu. Paruošė daugiau nei 300 teismo sprendimo projektų įvairių kategorijų bylose, patardavo teisėjams probleminėse administracinių ginčų bylose.

2011-2013 m. dirbo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamente vyriausiuoju specialistu. Ruošė išdavas dėl  įstatymų projektų, dalyvavo įstatymų projektų rengimo darbo grupėse, atstovavo Seimą Konstituciniame Teisme.

2013-2016 m. dirbo Advokatų kontoroje Balčiūnas ir Grajauskas vyriausiuoju konsultantu, advokatu. Specializavosi verslo, verslo ginčų, mokesčių, mokestinių ginčų, civilinės, sutarčių, bankroto ir administracinės teisės srityse, taip pat vedė išorinius seminarus apie mokestinių ginčų ypatumus ir proceso galimybes.

Nuo 2016 m. dirba Advokatų kontoroje Altun ir partneriai A&P law group advokatu ir teikia savo klientams aukščiausios kokybės teisines paslaugas įvairiose teisės srityse.
Profesinės veiklos tarptautinis įvertinimas
Geriausius Europos teisininkus reitinguojantys leidiniai „The Legal 500“ ir „Tax Directors Handbook“ 2016 m. advokatą paminėjo kaip vieną iš rekomenduojamų teisininkų Lietuvos Respublikoje.

Advokato patirtis, kompetencija ir dalykinės savybės leidžia patenkinti visus klientų poreikius ir pranokti Jų lūkesčius.


Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su advokatu +370 673 74332.